Mešani pevski zbor sv. Mihaela

V petju moraš rasti, prerasti in se ustaliti. To je življenjski ciklus pevca. Kdor ne nadaljuje in ne izpolnjuje svojih danosti, ne izpolnjuje svojega pevskega poslanstva.

Mešani pevski zbor sv. Mihaela je zbor več generacij. Če se ozremo v preteklost, ki jo pomnimo, so zbor vodili organist Miklav, Helena Škrlep, Jože Vahtar, Marija Perko, Marija Veider in sedaj Andrej Levec. Na orglah sta nas spremljala Janez Brezovnik in Ana Kešnar.

Naša maša je osma, sodelujemo pa tudi na raznih slovesnostih, kjer radi zapojemo tudi z drugimi župnijskimi zbori.

Sedanja generacija izhaja iz mladinskega pevskega zbora, ki je bil zelo dejaven pred več kakor 40 leti, zato je eden izmed naših ciljev usmerjen v pomlajevanje zbora. Iz zbora sta izšla tudi moški komorni zbor Mengeški zvon in ženski nonet Vigred, ki sta še danes zelo dejavni skupini na pevskem in kulturnem področju.