Dejavnosti

 

Župnija ponuja pestro izbiro dejavnosti, katerim se lahko priključimo, in sicer so to pevski zbori, mladinska, zakonska, svetopisemska in ministrantska skupina, MVM, Slomškovo bralno priznanje, Taizéjska molitev, meditativni plesi, pridružimo se lahko pritrkovalcem ...  Veroučenci 9. razreda obiskujejo birmanske skupine, preko katerih se intenzivno pripravljajo na zakrament svete birme. V župniji že vrsto let deluje Župnijski pastoralni svet, zadnje leto pa tudi Gospodarski svet. V poletnih mesecih mladi animatorji za otroke pripravijo tedenski oratorij.