Splošno


Župnijo skupaj z duhovnim pomočnikom g. Štefanom Babičem vodi g. župnik Janez Avsenik. V župniji deluje samostan sester Usmiljenk, ki so med drugim dejavne pri oblikovanju bogoslužja in vodenju verouka. Zelo dejavna je tudi Župnijska karitas.

Poleg verouka in birmanskih skupin je župljanom na voljo veliko raznovrstnih dejavnosti.

Marijin steber pred cerkvijo